Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 EasiLasithi@gmail.com

Γενική Συνέλευση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Σας γνωρίζουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αποφάσισε τον προσδιορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης,  την  30/01/2018,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  18:00,  στην αίθουσα συγκεντρώσεων προσωπικού «ΣΑΚΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ» της Δ.Α. Λασιθίου που βρίσκεται στην έδρα του Α.Τ. Αγίου Νικολάου.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη Τρίτη, 06/02/2018, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί επίσης χωρίς άλλη πρόσκληση, την Τρίτη 13/02/2018, στον  ίδιο  χώρο  και  την  ίδια  ώρα.  Τέλος,  αν  δεν  υπάρξει  απαρτία  ούτε  τότε,  η  Γενική  Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί   ο ρ ι σ τ ι κ ά  με τα παρόντα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Τρίτη 20/02/2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι:

 

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους.
  3. Προτάσεις Μελών.

 

Η  παρουσία σας και η ενεργώς συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου
Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μιχαήλ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ