Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Προσφορά Ασφάλισης ARAG

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι
σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας επικαιροποιούμε την από 26.06.2013 προσφορά μας προς την ένωσή σας, επί προεδρίας του κυρίου Ηλία Νταραρά. (απόφαση της ΕΑΥ Λασιθίου Αρ.Πρωτ: 49 την 04/09/2013)
Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και προσδιορίζεται ως ένας ευέλικτος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός από την εξειδίκευση στη Νομική Προστασία, η ARAG προσφέρει επίσης στους πελάτες της ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις ανάγκες τους, δραστηριοποιείται δε στη Γερμανία στις γενικές ασφαλίσεις, στην υγεία και στη σύνταξη.
Με παρουσία σε 17 χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά – η ARAG εκπροσωπείται επίσης από διεθνή υποκαταστήματα, θυγατρικές και holdings σε πολυάριθμες διεθνείς αγορές στις οποίες κατέχει ηγετική θέση ως πάροχος νομικής προστασίας και νομικών υπηρεσιών.
Με περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους, ο Όμιλος επιτυγχάνει εισοδήματα και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους 1,6 δισ. Ευρώ .
Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία.
Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά, πέραν των κλασσικών προγραμμάτων για το Όχημα, την Οικογένεια , τους Ελεύθερους Επαγγελματίες , τους Μισθωτές / Εκμισθωτές Ακινήτων, τους Διαχειριστές Πολυκατοικίας κλπ έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα καθώς και για Σώματα Ασφαλείας και Στρατιωτικούς.
Τέλος, έχουμε διαμορφώσει στοχευμένα ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε ομάδα ανθρώπων με κοινά ασφαλιστικά συμφέροντα όπως πχ Μεταφορείς, Διαμεταφορείς, Ιατροί , Νοσηλευτές, Μηχανικοί, Λογιστές κλπ
Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, έχουν εκδοθεί πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαια Νομικής Προστασίας ARAG και ευχαριστούμε πελάτες και συνεργάτες για την εμπιστοσύνη τους.

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι αστυνομικοί για τις εξής περιπτώσεις:
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα:
Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Θέματα προαγωγών – κρίσεων
Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
Μεταθέσεις, μετατάξεις
Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
Ε.Δ.Ε
δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
θέματα συνυπηρέτησης
ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)
ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές Συμβουλές για τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται άμεσα. Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση

Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ :
τις αμοιβές του δικηγόρου,
τα δικαστικά έξοδα,
τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων,
τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων,
τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών,
την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
Εξαιρέσεις
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α) Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται απ’ τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.
β) Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,
 που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με την διεκδίκηση υλικών ζημιών και συναφών απαιτήσεων
 που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,
 που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,
 που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,
 που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια,
γ) Σε περιπτώσεις διαφορών
 από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,
 από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
 από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
 από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
 από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
 φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως,
δ) Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ε) Για την διαδικασία κήρυξης του νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού.
στ) Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Μέχρι σήμερα ισχύει έκπτωση 25% για τα μέλη σας.
Είναι ήδη ασφαλισμένοι περίπου 40 αστυνομικοί
Για την ασφάλιση 100 έως 199 αστυνομικών, θα χορηγηθεί 35% έκπτωση στα παραπάνω αναφερόμενα ετήσια ασφάλιστρα, τα οποία θα διαμορφωθούν σε 46,15€ ανά αστυνομικό υπάλληλο.
Για την ασφάλιση τουλάχιστον 100 αστυνομικών και πληρωμή των ασφαλίστρων από το σωματείο, μέσω της μισθοδοσίας, θα χορηγηθεί 50% έκπτωση και τα ετήσια ασφάλιστρα θα διαμορφωθούν σε 35,50€ ανά αστυνομικό υπάλληλο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος
Διευθυντής Πωλήσεων ARAG SE Φειδιππίδου 2, 11526 Αθήνα

Για εντυπα αίτησης πατήστε εδώ

Για προσφορά σε Pdf πατήστε εδώ