Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 EasiLasithi@gmail.com

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΥΛ

Αναλυτικά η συγκρότηση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος           Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ             Γενικός Γραμματέας
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ           Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης            Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Αργύρης         Ταμίας
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ  Οργανωτικός Γραμματέας
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος     Υπεύθυνος Διαδικτύου

ΣΟΥΚΙΑΣ Κωνσταντίνος           Αναπληρωματικό μέλος
ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος           Αναπληρωματικό μέλος
ΣΑΡΙΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Κυριάκος        Αναπληρωματικό μέλος
ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία – Σπυριδούλα  Αναπληρωματικό μέλος
ΚΟΡΝΑΡΟΣ Ιάκωβος               Αναπληρωματικό μέλος
ΠΑΘΙΑΚΗΣ Γεώργιος               Αναπληρωματικό μέλος
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος          Αναπληρωματικό μέλος
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος              Αναπληρωματικό μέλος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΗΣ Γεώργιος
ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΣΥ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ

ΤΣΙΟΥΦΗΣ Χαρίλαος             Αναπληρωματικό μέλος
ΣΟΥΚΙΑΣ Κωνσταντίνος         Αναπληρωματικό μέλος
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος    Αναπληρωματικό μέλος
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος        Αναπληρωματικό μέλος
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος      Αναπληρωματικό μέλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ           Αναπληρωματικό μέλος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος   Αναπληρωματικό μέλος
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος         Αναπληρωματικό μέλος
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος         Αναπληρωματικό μέλος
ΠΑΘΙΑΚΗΣ Γεώργιος                 Αναπληρωματικό μέλος
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος           Αναπληρωματικό μέλος
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος               Αναπληρωματικό μέλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης
ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Αργύρης
ΤΣΙΟΥΦΗΣ Χαρίλαος
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος
ΠΑΘΙΑΚΗΣ Γεώργιος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση