Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Έκτακτη Κράτηση

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής μας που έλαβε χώρα την 22/02/2019 και ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της  22/03/2019, επίκειται έκτακτη κράτηση του ποσού των πέντε (5 €) ευρώ από κάθε μέλος μας, για την οικονομική ενίσχυση δύο συνάδελφων μας των οποίων τα παιδιά τους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

   Όποιο από τα μέλη μας δεν επιθυμεί την κράτηση των πέντε (5€) ευρώ, μπορεί μετά από αίτησή του, να λάβει το ανωτέρω πόσο από το ταμείο της Ένωσής μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Μιχαήλ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ