Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Γενική Συνέλευση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

Σας γνωρίζουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αποφάσισε τον προσδιορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης,  την  01/02/2019,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  18:00,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου που βρίσκεται επί της οδού Κουνδούρου 17 στον Άγιο Νικόλαο.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη Παρασκευή, 08/02/2019, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί επίσης χωρίς άλλη πρόσκληση, την Παρασκευή 15/02/2019, στον  ίδιο  χώρο  και  την  ίδια  ώρα.  Τέλος,  αν  δεν  υπάρξει  απαρτία  ούτε  τότε,  η  Γενική  Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί   ο ρ ι σ τ ι κ ά  με τα παρόντα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Παρασκευή 22/02/2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι: 

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους.

    3.  Προτάσεις Μελών.

   Η  παρουσία σας και η ενεργώς συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

ΓΙα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΥΛ

Ο Προεδρος ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Χ. Καρτσάκης Μιχαήλ Κ. Σπυριδάκης