Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Γενική Συνέλευση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 119/ 2016                                                                                  Άγιος Νικόλαος, 29 Δεκεμβρίου 2016

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης, την
07-01-2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκπαίδευσης του Α.Τ. Αγίου Νικολάου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας την εν λόγω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς
άλλη πρόσκληση, το επόμενο Σάββατο 14-01-2017, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αν ξανά δεν
υπάρξει απαρτία, θα πραγματοποιηθεί χωρίς νέα πρόσκληση, το επόμενο Σάββατο 21-01-2017, στον
ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Τέλος αν δεν υπάρξει ξανά απαρτία θα πραγματοποιηθεί οριστικά με τα
παρόντα μέλη και χωρίς νέα πρόσκληση το Σάββατο 28-01-2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση είναι:

α) Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2016
β) Προτάσεις μελών
Παρακαλούμε για την συμμετοχή των μελών μας.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΣΥΛ

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Καρτσακης Γεώργιος                      Χρυσουλάκης Πέτρος